اسلایدر

پوشاندن کف و روی پا در نماز

 

آیت الله خامنه ای :‌ در صورتی که نامحرم نباشد، پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، امّا برای این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر را هم بپوشاند.

آیت الله مكارم شیرازی : پوشاندن پاها تا مچ لازم نیست، امّا برای آنكه یقین كند كه مقدار واجب را پوشانده است احتیاط این است كه پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

[ جمعه 19 دی 1393  ] [ 03:36 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]