اسلایدر

آموزش تصويري وضو

 

پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت

 

از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم

 

 

 

به نیت وضو صورت را از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده تا چانه

می شوییم.

 

 

 

۲- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان،

از بالا به پایین، می شوییم.آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن,

آموزش کامل وضو گرفتن۳- بعد از شستن دست راست،

دست چپ را مانند دست راست می شوییم

 

 

۴- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده،

جلوی سر را مسح می کنیم؛یعنی دست را بر سرگذاشته

و کمی به طرف پیشانی می کشیم

 

 

۵- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا

(مفصل) مسح می کنیم.آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن,

آموزش کامل وضو گرفتن

۶- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل

[ شنبه 3 مهر 1395  ] [ 09:39 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]