اسلایدر

اذان شعار بزرگ سیاسی اسلام

علی رغم اینکه دشمنان اسلام با توسل به شیوه های گوناگون، سعی می کنند که دین اسلام را ناکارآمد جلوه دهند، و به این وسیله زمینه تحقیر پیروان این دین را فراهم نمایند، اما یکی از مقدمات نماز که همان اذان است، مسلمانان را در برابر استکبار در هر زمانی به بیداری و هوشیاری دعوت می کند. هر ملتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظایف فردی و اجتماعی شهاری داشته است و این موضوع در دنیای امروز به صورت گسترده تری دیده می شود، در اسلام نیز برای این دعوت، شعار اذان، انتخاب گردیده است که بسیار رسا، موثر و جذاب است.

 

صدای اذان که به هنگام اذان در مواقع مختلف از ماذنه شهرها و روستاهای اسلامی طنین افکن می شود، مانند ندای آزادی و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت، گوشهای مسلمانان راستین را نوازش می دهد و بر جان بدخواهان و دشمنان رعشه و اضطراب می افکند و یکی از رموز بقای اسلام است.
آری اذان شعاری است سکوت شکن، موزون، کوتاه، پر محتوا و سازنده که در بردارنده اساسی ترین پایه های اعتقادی و جهت گیری عملی است.
اذان اعلام موجودیت و فریاد مسلمین علیه معبودهای خیالی است، این سرود آسمانی با الله شروع و با الله پایان می پذیرد و به کلیه انسانها یادآور می شود که ای انسان آن زمان که صوت دلنشین اذان فضا را معطر می سازد به چه می اندیشی؟ به روز جزا، به روزی که با چنین ندایی بر می خیزی.
اما این شعار بزرگ اسلام، علی رغم عظمتی که دارد، کمی مورد بی مهری مسلمانان در اعصار مختلف قرار گرفته است، معنی این سخن این نیست  که خدای نخواسته از ارزش اذان کاسته شده یا کمتر در مساجد اذان گفته می شود، بلکه در بعضی مواقع وقت اذان کاملا مراعات نمی شود و با این وجود نماز و حتی روزه مردم اشکال پیدا میکند، یا دیده می شود کسانیکه در ماذنه های مساجد اذان می گویند، افراد ناتوانی هستند که کلمات اذان را به عربی صحیح ادا نمی کنند یا از صدای دلنشین برخوردار نیستند، اینها ضعف است و باید به مرور اصلاح شود تا عظمت اذان همیشه پایدار بماند.
در اذان این نکته مهم را هم باید بدانیم که: نخستین صدای آشنایی است که گوش نوزاد را نوازش می دهد، در خلوتها و صحراها مونس تنهایی انسان و هشداری است به تمام جهانیان که خدا از هر مشاغلی برتر، و فراتر از هر توصیفی است.
دشمنان اسلام به خاطر همین عظمت اذان است که، در دل ترس عجیبی دارند، از جمله گلادستون سیاستمدار انگلیسی در برابر جمعی از مسیحیان، چنین اعتراف می کند: تا هنگامی که نام محمد ص در ماذنه ها بلند است و کعبه برجاست و قران راهنمای مسلمانان است و امکان ندارد پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی استوار و برقرار گردد.
پس همه مسلمانان در اطراف و اکناف این عالم باید نسبت به تقویت این فریضه دینی و اسلامی بکوشند تا بوسیله برکات آن بتوانند، نقشه های شوم استکبار و دشمن را خنثی کنند، و به همه بفهمانند که فضای تبلیغات در اسلام و تا زمانی مه اصلاحات در این زمینه انجام پذیرد، این اذان است که شیطانها را به فرار و دلهره وا می دارد و مسلمین را به عظمت و عزت و بزرگی می رساند.

منبع :

نماز، نیاز عاشقان- ص ۶۳-۶۴

[ شنبه 3 مهر 1395  ] [ 09:58 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]