اسلایدر

احاديث پيرامون وضو

وضو کلید نماز
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:…والوضوء مفتاح الصلاة ؛
… وضو کلید نماز است .
(نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸) 

وضو در هواى سرد
قال الباقر – علیه السلام -:ثلاث کفارات فاسباغ الوضوء فى السبرات و بالمشى باللیل و النهار الى الجماعات و المحافظة على الصلوات ؛
سه چیز است که جبران کننده و محو کننده گناه است :
۱ – کامل گرفتن وضو در هواى بسیار سرد.
۲ – راه رفتن در شب و روز به سوى جماعتهاى اسلامى (نماز جماعت و جمعه ).
۳ – مراقبت بر انجام صحیح نمازها.
(معانى الاخبار، ص ۳۱۴) 

آداب وضو
قال الصادق – علیه السلام -:من توضا و تمندل کتبت له حسنة ، و من توضا و لم یتمندل حتى یجف وضوئه کتبت له ثلاثون حسنة ؛
کسى که وضو بگیرد و خود را با حوله خشک نماید، یک حسنه براى او نوشته مى شود، و هر که وضو بگیرد و خشک نکند، بلکه صبر نماید تا اعضاء وضو به خودى خود خشک شود، سى حسنه براى او نوشته مى شود.
(بحارالانوار، ج ۸۰، ص ۳۳۰) 

 

تاثیر وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:خللوا بین اصابعکم لایخلل الله بینها بالنار ؛
هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا به وسیله آتش میان آنها را فاصله ندهد.
(نهج الفصاحه ، ص ۳۰۶) 

 

مقدار آب وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الوضوء مد و الغسل صاع و سیاتى اقوام یستقلون ذلک فاولئک على خلاف سنتى ؛
براى وضو ده سیر آب و براى غسل ، سه کیلو آب کافى است ، ولى افرادى در آینده مى آیند که این مقدار را کم مى شمارند (و آب زیادى مصرف خواهند کرد) که آنها بر خلاف راه من مى روند.
(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۱) 

 

نصف ایمان
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الوضوء نصف الایمان ؛
وضو گرفتن نیمى ازایمان است .
(بحارالانوار، ج ۸۰، ص ۲۳۸) 

 

اثر تجدید وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الوضوء على الوضوء نور على نور ؛
وضوى پس از وضو بسیار پسندیده است .
(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲) 

 

تجدید وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:من جدد وضوءة من غیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفار ؛
هرکس وضویش را بدون اینکه باطل شود تجدید کند، خداوند توبه اش را بدون استغفار تجدید مى کند.
(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲) 

 

پاکى به وسیله وضو

 

قال الرضا – علیه السلام -:… لان یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدى الجبار عند مناجاته ؛
… چون وضو یک ادب در برابر خدا است ، بنده به هنگام نماز، وقتى که دربرابر خداوند مى ایستد، پاک باشد.
(بحارالانوار، ج ۶، ص ۶۴) 

 

وضو هنگام خواب
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:من باب على طهر فکانما احیى اللیل ؛
کسى که شب را با وضو بیارامد، گویى که تمام شب را به احیاء و عبادت گذرانده است .
(وسائل الشیعه ، ج ۱، ص ۲۶۶) 

 

آثار وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:امتى الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامة ؛
امت مرا دست و پاى نورانى باشد روز قیامت ، از آثار وضوء که در دنیا گرفته باشد.
(شهاب الاخبار، ص ۱۲۲) 

 

مسواک و وضو
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:السواک شطر الوضوء ؛
مسواک کردن جزئى از وضو است .
(محجة البیضاء، ج ۱، ص ۲۹۷) 

 

[ شنبه 3 مهر 1395  ] [ 10:56 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]