اسلایدر

اگر نماز گزار بفهمد رو به قبله نبوده وظیفه اش چیست ؟

الف) در اثناء نماز بفهمد که :

کمتر از 90 درجه إنحراف دارد : به سمت قبله برگردد.
بیشتر یا مساوی90 درجه إنحراف دارد : نماز باطل است. (مگر در صورت تنگی وقت)

ب) بعد از نماز :
* کمتر از 90 درجه إنحراف دارد : صحیح است.
* بیشتر یا مساوی 90 درجه إنحراف دارد :
در وقت نماز : باید اعاده شود.
خارج از وقت نماز : مستحب است که قضا شود. (مشهور)

نکته : این تقسیم بندی در صورتی جاری است که با حجت شرعی قبله را شناخته و بعد کشف خلاف شده است وگرنه در فرض غفلت و یا مسامحه ، اگر کشف خلاف شد إعاده واجب است.[1]

 

منبع :
-------------------------
[1] . عروه الوثقی فصل فی القبله م 17 .

[ جمعه 9 مهر 1395  ] [ 04:02 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]