اسلایدر

موانع پذیرش نماز

- پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : پنج نفر نمازى ندارند: زنى كه شوهرش بر او خشمگین است ... و شخصى كه با برادرش قطع رابطه كرده و بیش از سه روز با او گفتگو نكند و آن كه پیوسته شراب مى نوشد و امام گروهى كه براى آنان نماز مى خواند و حال آنكه او را دوست ندارند.
۲ ـ نماز سه نفر، از بالاى سرشان، یك وجب هم بالا نمى رود: مردى كه امام جماعت گروهى شده است، حال آن كه از او ناخشنودند، زنى كه شب را به روز مى برد و حال آنكه شوهرش بر او خشمگین است و دو برادر از هم جدا شده .
۳ ـ خدا تا چهل روز نماز آن را كه شراب مى نوشد تامست شود نمى پذیرد[۱].

 

[ سه شنبه 27 مهر 1395  ] [ 11:19 ق.ظ ] [ محمد معزی زاده ]